Kristian Bech Andersen

Kristian Bech Andersen

Uddannelse

Cand. Merc. i Erhvervsøkonomi; HD i Organisation; Major -R

Erhvervserfaring bl.a.

  • Ejer Bech Andersen Consulting Aps; 6 år
  • CSO,SOO Gatehouse A/S ; 5 år (international, Software, vækst)
  • Produktions & Logistikchef Simrad i Støvring 2 år (turn arround)
  • Produktion & Logistikdirektør SDC Dandisc A/S 2 år (multinational produktion og      logistik)
  • Økonomi logistik og Produktions chef  Purup Eskofot 10 år (datterselskaber, udvikling -> salg)
  • Controller Sabro Refrigeration 5 år
  • Censor på universiteter i Strategi, Organisation, Marketing og Finansiering
  • Ekstern Evaluator
  • partner medejer i et par virksomheder
  • Medlem af en række eksterne bestyrelser både som bestyrelsesformand og menigt medlem

Kompetencer

Bestyrelse, generel ledelse, strategi- og organisationsudvikling, forretningsudvikling, innovationsledelse, Salg markedsføring produktion logistik og økonomi, teknologiledelse og forankring, opkøb og salg, generationsskifte. Ejer ledede virksomheder, netværk og klynger. Domænekendskab til: IT/ Software, metal og plast produktion, Konsulent branchen, Emballage, Det maritime og forsvarsindustrien,

Arbejdsform

I bestyrelsen arbejder jeg primært med strategi og som mentor coach for direktionen, men tager også gerne del i taktiske og operationelle udfordringer. Jeg har således ikke problemer med hands on f.eks. i relation til kunder, salg eller bank, revisor.

www.kbechandersen.dk

kba@kbechandersen.dk

http://dk.linkedin.com/in/kristianbechandersen

Skype: Kristianbechandersen