Carsten Birk Nielsen

Carsten Birk Nielsen

Kontaktinformationer

Tel.: 86 27 70 44
cbn@finance-consult.dk
www.cbn.finance-consult.dk
www.generationsskifteplan.dk

Baggrund for bestyrelsesarbejde

Med en baggrund i den finansielle sektor med hovedvægt på corporate finance opgaver som fusioner, virksomhedsopkøb, børsføringer m.v. etablerede jeg i 1990 eget rådgivnings- og virksomhedsmæglerfirma.
Siden 1990 har jeg været med i en række bestyrelser, hvor mit arbejde ud over generelt bestyrelsesarbejde har været inden for finansrådgivning, generationsskifter, virksomhedssammenlægning m.v.

Aktuelle bestyrelsesopgaver

MBC koncernen, Brunder Ejendomme A/S, UNgbo Danmark A/S m.fl. (bestyrelsesformand)
Design Concern A/S (bestyrelsesformand)
E+N Arkitektur (Exners Tegnestue) (bestyrelsesformand)
HB Products A/S og HB Products Holding ApS (bestyrelsesformand)
Maskinfabrikken Elektra A/S (bestyrelsesformand)
Naturli’ Foods A/S (bestyrelsesmedlem)
Poul Agger Holding ApS Agger Development A/S, Agger Foods A/S, Agger Invest A/S (bestyrelsesmedlem)
Ripensa af 1949 A/S (bestyrelsesformand)

Tidligere løste bestyrelsesopgaver (uddrag)

Kelsen-koncernen, Condigi Televagt-koncernen, Østjydsk Bank A/S, Dan En Gros Maskincenter A/S, Controlled Polyemrs A/S m.fl.

Uddannelse

Fagleder for Undervisningsministeriet for de finansielle fag
HDR fra Handelshøjskolen i Herning
HDA fra AUC Aalborg