BirgerLindberg

Birger Lindberg Skov

Bopæl: Kong Valdemarsvej 43 B, 2840 Holte, tlf. 20295346
bls@lindbergconsulting.dk

 

Kompetencer og profil

Min baggrund for at beskæftige mig med aktivt bestyrelsesarbejde er erfaring med virksomhedsledelse og med konsulent- og rådgivningsarbejde. Både som virksomhedsleder og som rådgiver har jeg i særdeleshed beskæftiget mig med udvikling af virksomheder, og når det har været påkrævet også forestået turnarounds. De markante resultater, som jeg har opnået, skyldes, at jeg har en god intuition for nødvendige forandringer samt for medarbejdernes indforståelse og motivation.

Som det fremgår neden for har jeg erfaring med mange typer af virksomheder og brancher, ligesom jeg har erfaring med de fleste selskabstyper, dvs. aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentselskaber, andelsselskaber og ejerledede virksomheder. Desuden har jeg erfaring med etablering og drift af selskaber i udlandet.

Når jeg har kunnet skabe resultater i forskellige brancher og virksomhedstyper skyldes det, at jeg har en jordnær tilgang til udfordringerne, ligesom jeg er kompromisløs med hensyn til at skabe de rigtige forudsætninger for virksomhedsdrift, herunder ledelse og medarbejderes kompetencer og erfaring.

Som samarbejdspartner er jeg samvittighedsfuld, flittig og drevet af et stort engagement.

I 2002 sluttede jeg som direktør og President i Rederiet J. Lauritzens køleskibsselskab Lauritzen Reefers A/S, hvor jeg havde ansvaret for et turnaround, ligesom jeg tog initiativet til at samle en række af rederiets aktiviteter og selskaber i Sydamerika til en selvstændig enhed, som i dag har ca. 35 kontorer worldwide. Siden 2003 har jeg været partner i Dragsted Development A/S, management konsulenter, sideløbende med bestyrelsesposter og et deltidsjob som generalsekretær i en international shippingorganisation.

 

Aktuelle bestyrelsesposter

Titan Sales & Management Holding Aps
K. Neerskov A/S, formand
Dragsted Development A/S, formand

 

 

Tidligere virksomhed

Adm. direktør i Gasa Aarhus A.m.b.A
Adm. direktør i Danish Food Transport I/S
Chefkonsulent i T. Bak-Jensen A/S, management konsulenter
Adm. direktør i Hummel
Administrationschef (og økonomichef) i Hedeselskabet
Økonomichef i EF-direktoratet

Uddannelse

Cand. merc. fra Handelshøjskolen (nu CBS) i København