Strategi

Hvad er det? Hvordan ser den ud? Hvorfor går det ofte galt? Hvad er en god strategi?

Af Allan Skovgaard, Business Development Director, Grundfos (medlem af BestyrelsesGruppen)

Strategi, det forjættede ord og et dejligt bredt begreb. For nogle en detaljeret 5 års plan, for andre mere en målsætning. For mange ejerledede og mindre virksomheder desværre noget man undlader at få styr på.

Hvad er en strategi?

Strategien er den nedskrevne og kommunikerede substans der binder nedenstående 5 komponenter sammen på en værdiskabende måde:

De uforanderlige komponenter:

 • Visionen; Hvor ønsker vi os hen på den lange bane?
 • Missionen; Hvad er vores rolle i verden?
 • Værdierne; De ting der ikke er til forhandling for os!

De foranderlige komponenter:

 • Markedssituation og kompetencer
 • Handlingsplaner: Årets aktiviteter og budgetter

Gældende for hele virksomheden, med alles ejerskab. Initieret af bestyrelsen. Drevet af ledelsen.

Hvad er en strategi ikke?

 • En detaljeret bibel eller en bred hensigtserklæring
 • Noget der kun findes i ejerens hoved
 • En akademisk øvelse i at fremvise flest mulige strategimodeller

Hvordan ser strategien ud?

Strategien kan udformes som 3-7 temaer som kræfterne skal fokusere efter. Det kunne være noget med: kunder, medarbejdere, markeder, produkter, services, produktion, teknologier osv.

For hvert tema beskrives hvad vil vi på den lange bane. Tænk på det som del-visioner, samt:

 • Hvorfor vi vil det
 • Hvilke hovedaktiviteter det vil medføre
 • Hvordan vi kan måle fremdrift

Temaer som er holdbare og relevante år efter år, hvor årets handlingsplan bruges til at bringe os en smule nærmere målet. Som kan kommunikeres! 10 power points! Noget som alle kan huske!

Hvorfor går det så galt med strategiarbejdet?

Hvorfor ender strategiplaner med at blive hyldevarer der samler støv, inden de stille glider i papirkurvene?

 • Måske fordi alle talenter sættes ind på strategiarbejdet. Udmattet sidder man med et digert værk der er tungt, kompliceret og som ingen alligevel helt forstår og som allerede er uaktuelt
 • Måske fordi for få kræfter bliver sat ind på at arbejde med kulturen, værdierne. Hvem er vi? Hvor forandringsparate er vi når det kommer til stykket? Hvordan får vi alle med?

Derfor dør strategien og eksekveringsarbejdet allerede inden det er kommet i gang.

Mange medarbejdere, og måske fordi involveringen undervejs har været for sporadisk, vælger at holde status quo. Man venter på at ”det skal gå over”. Mange har fået ret i dette!
Det er ikke dårlige mennesker, det er bare mennesker!

Hvad er en god strategi?

Mit korte sammendrag af både mange års strategilægning og efter at have lyttet til de fremmeste hjerner fra førende business schools, er uhyre enkel:

Værdiskabelse = Strategi + Kultur

 • Strategien er kraftløs
 • Kulturen er planløs

”Kulturen spiser strategier til morgenmad” som man siger. De skal kombineres!

En god strategi er derfor som minimum den strategi som kulturen, dvs. organisationen og ledelsen kan eksekvere!

En strategi der er ”80%” korrekt er derfor uendelig meget bedre end den ”rigtige” strategi der ikke kan eksekveres.

En strategi der er udarbejdet med virksomhedens kompetente bestyrelse, som blot et eksempel på fordelen ved at have en professionel bestyrelse i en ejerledet virksomhed.


Vil du vide mere om bestyrelsesarbejde – enten som bestyrelsesmedlem eller som ejer eller leder af en virksomhed, så kontakt BestyrelsesGruppen her.