Risikoledelse

Af Carsten Birk Nielsen HD A/R (medlem af BestyrelsesGruppen)

Risikoledelse sikrer, at virksomheden når sine strategiske mål. Det er vigtigt, at direktionen og bestyrelsen sammen arbejder med at vurdere, prioritere og ikke mindst håndtere de mulige risici og muligheder, der opstår på vejen mod de strategiske mål. Det fører til, at virksomheder med en effektiv risikostyring generelt klarer sig bedre, fordi det lykkes dem at styre risici i markedet til deres fordel.

I en foranderlig verden, hvor nye risikofaktorer hele tiden stiger i antal og kompleksitet, er det afgørende at fastlægge en risikopolitik, der mindst årligt tages op i direktionen og bestyrelsen til vurdering.

Det er vigtigt, at ledelsen bestræber sig på at håndtere de væsentlige på en systematisk måde.

Risikostrategi   =>  Risikoledelse  =>  Risikostyring

Risikoledelse skal sikre, at en virksomhed kan løfte sine opgaver og ansvar mod et klart økonomisk formål.

Risici opstår både inde i virksomheden, men også ude fra kommer der trusler af forskellig art. Sidstnævnte kan virksomheden sjældent kontrollere, men i ledelsen kan der ved en aktiv handlingsplan dæmmes op for følgerne.

I kraft af en systematisk styring af risici opnås en sundere økonomi alene i kraft af reducerede omkostninger til skader, ulykker, uheld og fejl. Der kan i risikostyringen ikke alene ved besparelser skabes en forbedret økonomi, men gennem tillid og innovation kan der også realiseres gevinster.

Risikoledelse har ikke mindst til formål at beskytte værdier, men der skal også tages hånd om mennesker, samfundet og samarbejdspartnere. Det handler om etik, der sikrer lovmedholdelighed og handlinger på et værdibaseret grundlag.

Risikoledelse – og –styring sker gennem en systematisk identifikation, vurdering og håndtering, der sikrer virksomheden den nødvendige robusthed mod egentlige trusler. Risici vil fortløbende komme, men virksomheden vil med en effektiv styring til stadighed opnå større og større robusthed og viden.

Ved et effektivt arbejde med risici og begrænsninger kan ledelsen medvirke til at føde nye ideer og løsninger. Der skal med andre ord skabes en grundlæggende forbindelse mellem risici og innovation.

Risikoledelsen bliver således et arbejde med muligheder og at forhindre trusler i at ramme virksomheden.


Vil du vide mere om bestyrelsesarbejde – enten som bestyrelsesmedlem eller som ejer eller leder af en virksomhed, så kontakt BestyrelsesGruppen her.