• BestyrelsesGruppen.dk er oprettet i 2005.
  • Medlemmerne har en solid ledelses- og bestyrelseserfaring og er sammenlagt repræsenteret i ca. 150 bestyrelser.
  • BestyrelsesGruppen.dk ledes af en bestyrelse på fire til seks medlemmer.
  • Der afholdes fire regionale møder og to nationale møder om året, bl.a. med henblik på kompetenceudvikling.