• Virksomheden kontakter et eller flere medlemmer direkte, som matcher den ønskede profil (CV fremgår af medlemslisten), eller sender en mail til os på info@bestyrelsesgruppen.dk, og vi sørger for det videre forløb – gratis og uforpligtende.
  • Der afholdes evt. et møde med virksomheden, hvor kompetenceprofilen fastlægges, hvorefter vi sørger for, at profilen sendes til medlemmerne.
  • Virksomheden præsenteres for de kandidater, der har responderet positivt på kompetenceprofilen. Virksomheden udvælger selv den ønskede kandidat og forhandler betingelserne for bestyrelsesarbejdet direkte med kandidaten.