Ejerledere vil helst udvikle

Af Carsten Birk Nielsen HD A/R (medlem af BestyrelsesGruppen)

I Danmark har vi mere end 50.000 ejerledede virksomheder. Ejerskabet og ledelse af virksomhederne sker ved, at ejeren enten selv er direktør eller har en ansat direktør og i stedet leder virksomheden gennem bestyrelsen.

I 60% af de ejerledede aktieselskaber er ejeren selv direktør, mens det for anpartsselskaber er mere end 80%.

Tilsvarende tal for ejeren, som kontrollerer virksomheden i bestyrelsen, er det for aktieselskaber 75% og lidt mindre for anpartsselskaber.

Mange ejerledere ønsker at udvikle deres virksomhed, men de har mindre fokus på ledelse viser forskningen ifølge professor Mette Neville fra Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus Universitet.

49 pct. af ejerlederne vil helst ikke vil lede. Derfor er en optimal løsning, at ejeren supplerer sig med professionelle bestyrelser, hvor virksomheder får en mere komplet ledelse og kompetence.

De bedste af ejerlederne evner at kompensere for deres mangler indenfor ledelse ved at ansætte andre betroede medarbejdere, der samlet styrker ledelsen. Ejerledernes væsentligste kvalifikationer er deres forståelse for produkter og kunder – og ikke mindst et godt købmandsskab.

I stedet for at ejerlederne anvender deres tid på opgaver, hvor deres kompetencer er mindre, betaler det sig at bruge tid på at udvikle organisationen i virksomheden og finde de rette medarbejdere.

Det er ikke blot på den generelle ledelse, hvor ejerlederne har behov for at styrke deres kompetence.

En rapport ”Exit Planlægning” udsendt til et stort antal ejerledere viser, at en tredjedel af de ejerledere, som står over for et generationsskifte, ikke har nogen plan for dette. Rapporten er udarbejdet af Center for Ejerledede Virksomheder på CBS og den franske business school INSEAD.

Også i denne relation er det vigtigt, at ejerlederen koncentrerer sig om den daglige drift. I mange tilfælde vil det være en styrke at supplere bestyrelsen med kompetente medlemmer, der har erfaring med at planlægge, styre og gennemføre processen med et ejerskifte.


Vil du vide mere om bestyrelsesarbejde – enten som bestyrelsesmedlem eller som ejer eller leder af en virksomhed, så kontakt BestyrelsesGruppen her.