Ejeraftaler

Ejeraftaler Af Søren Ingerslev, advokat (L), LLM, MBA, partner, Elmann Advokatpartnerskab (medlem af BestyrelsesGruppen) Selskabsloven og selskabets vedtægter yder kun sjældent den ønskede regulering af ejernes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med ejerskab af ikke noterede kapitalselskaber (A/S, ApS, P/S).  Når et selskab ejes af mere end én ejer, kan det således ofte være… Læs mere

Strategi

Strategi Hvad er det? Hvordan ser den ud? Hvorfor går det ofte galt? Hvad er en god strategi? Af Allan Skovgaard, Business Development Director, Grundfos (medlem af BestyrelsesGruppen) Strategi, det forjættede ord og et dejligt bredt begreb. For nogle en detaljeret 5 års plan, for andre mere en målsætning. For mange ejerledede og mindre virksomheder… Læs mere

Vedtægter

Vedtægter Af Søren Ingerslev, advokat (L), LLM, MBA, partner, Elmann Advokatpartnerskab (medlem af BestyrelsesGruppen) Vedtægter er det regelsæt, der sammen med lovgivningen regulerer retsforholdene for et selskab, forening eller lignende. Vedtægterne regulerer primært de grundlæggende interne forhold i selskabet eller foreningen, f.eks. hvordan der indkaldes til generalforsamling og den enkelte ejers stemmeret. Vedtægterne kan dog… Læs mere

Ejerledere vil helst udvikle

Ejerledere vil helst udvikle Af Carsten Birk Nielsen HD A/R (medlem af BestyrelsesGruppen) I Danmark har vi mere end 50.000 ejerledede virksomheder. Ejerskabet og ledelse af virksomhederne sker ved, at ejeren enten selv er direktør eller har en ansat direktør og i stedet leder virksomheden gennem bestyrelsen. I 60% af de ejerledede aktieselskaber er ejeren… Læs mere

Ledelse

Ledelse  Af Claus J. Bjerregaard, CEO for Saharas A/S (medlem af BestyrelsesGruppen)  VÆKST & PROFIT og atter VÆKST & PROFIT Er hovedindsatsområderne for ledelsen i virksomheden at skabe vækst og profit? Er der således forskel på hvordan der skal ledes på tværs af brancher, markeder og grænser? Med egne, ydmyge erfaringer fra amerikanske, engelske, franske,… Læs mere

Kultur

KULTUR Af Allan Skovgaard, Business Development Director, Grundfos (medlem af BestyrelsesGruppen) Har du tænkt på at kulturen i din virksomhed er det kraftigste styresystem der findes? Kører du med den rigtige version til generationsskiftet? Kultur iflg. Wikipedia: ”Virksomhedskultur er de kutymer, ritualer og indbyrdes “aftaler”, som virksomheder har – uden nødvendigvis at tale om dem.… Læs mere

Risikoledelse

Risikoledelse Af Carsten Birk Nielsen HD A/R (medlem af BestyrelsesGruppen) Risikoledelse sikrer, at virksomheden når sine strategiske mål. Det er vigtigt, at direktionen og bestyrelsen sammen arbejder med at vurdere, prioritere og ikke mindst håndtere de mulige risici og muligheder, der opstår på vejen mod de strategiske mål. Det fører til, at virksomheder med en… Læs mere